Naposledy aktualizováno: 29.06.2021 14:06:12
Na úvodní stranu

OBECNÍ KNIHOVNA ŘÍCMANICE

                               Procházka po knihovně

 

OBRÁZEK : foto-vstup.jpg  OBRÁZEK : foto-interier_2.jpg
 OBRÁZEK : foto-interier_1.jpg  OBRÁZEK : foto-interer_3.jpg

 

 


Trocha historie

   Vznik veřejné knihovny v Řícmanicích spadá až do počátku 20. století. Knihy byly nejdříve majetkem všeobecně vzdělávacího spolku Bratrství, v roce 1920 pak byly v souladu se zákonem o obecních knihovnách předány obci. Ve 30. letech do fondu přibyly i knihy z majetku TJ Sokol. Od té doby byla knihovna provozována prakticky nepřetžitě na různých místech obce až do r. 2007.
   V tomto roce byla činnost knihovny pozastavena z důvodu rekonstrukce budovy bývalé školy, kde byla knihovna umístěna. Po ukončení přestavby a přemístění obecního úřadu byly knihy nastěhovány do víceúčelové zasedací místnosti. 

   Od jara 2008 se tak rozběhla nová etapa činnosti knihovny. Při stěhování byly knihy zbaveny letitého prachu, roztříděny a uloženy do regálů. Byly také vyřazeny knihy dlouhodobě nečtené a provedena revize knihovního fondu. V knihovně přibyla řada nových knih a časopisů. Byla také zprovozněna veřejná internetová stanice.  

    Po organizační stránce se knihovna v Řícmanicích v roce 1961 začlenila mezi knihovny okresu Brno-venkov, jejichž metodickým centrem byla Okresní knihovna Brno-venkov v Židlochovicích. V letech 1990-2002 se stala pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov.
  Po zrušení okresních úřadů v r. 2003 převzala řízení a financování knihovny Obec Řícmanice. 
   Provoz knihovny je hrazen z prostředků obce. Knihovní fond je doplňován nejen novými knihami, ale také knihami z tzv. výměnného fondu knih z metodické knihovny Kuřim. Tyto knihy spravuje knihovna v Mokré a obměňují se v jednotlivých knihovnách  1-2 krát ročně.

   V roce 2011 byl učiněn první krok k automatizaci knihovny. Celý fond byl vložen do databáze, aby byl přes internet  on-line katalog zpřístupněn všem uživatelům. V roce 2017 se dokončila digitalisace výpůjčního systému, byl zakoupen nový počítač  a digitální výpůjční modul a skener a od roku 2018 již je systém funkční. Také veřejný internet dostal nový počítač.

Postupně  byla místnost dovybavena ještě čtyřmi nízkými regály pro dětské knihy ,novou úložnou uzamykatelnou skříní na knihovní dokumenty a novými stoly a židlemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

,